Sep 30, 2010

Wasiat Raja Raja Melayu Yang Telah Di Maktubkan Pada 31 Ogos 1957

Kami namakan dan panggil akan dia,bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung, persekutuan Tanah Melayu,(Sekarang di kenali dengan Nama Malaysia)

Kami Istiharkan dan kami simpan untuk kamu dan kami benarkan kamu istihar dan simpan Tanah Simpanan Melayu sehingga nisbah 50 peratus, selebihnya kamu rebutlah bersama sama kaum lain.

Bagi menjaga dan melindungi anak anak kamu, harta hak milik kamu, kami tubuhkan Rejimen Askar Melayu untuk membanteras kekacauan dalam negara dan ancaman dari luar negara.

Kami Kekalkan dan Kami Jamin Kerajaan dan Kedaulatan Raja Raja Melayu memerintah Negara ini.

Kami tetapkan Islam ialah Agama Persekutuan.

Kami tetapkan juga bahasa kebangsaan ialah bangsa Melayu dan

Kami amanahkan dan kami pertanggungjawapkan kepada Raja Raja Melayu untuk melindungi kedudukan Istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum kaum lain ( Kemudian di tambah kedudukan istimewa anak negeri sabah dan sarawak)

0 comments:

Powered by Blogger.